Seko
portal.peero.app

OLIMPISKĀ SPORTA CENTRA PIEREDZE

Katrai organizācijai ir savas vērtības, pat ja tās nav definētas. Vērtības “ir”, un katrai ir savas. Dziļi sirdī mēs katrs rīkojamies atbilstoši savām vērtībām, tāpat tas notiek arī darba vietā. Tās piešķir dziļāku jēgu – veicina piederības sajūtu uzņēmumam, motivē un iesaista darbiniekus. Definētās vērtības mudina uz lietām raudzīties savādāk, proti, uzņēmuma darbības, mērķu kontekstā. Lai sasniegtu mērķus ar esošajiem resursiem un pēc iespējas labākajā kvalitātē, uzņēmumam ir ārkārtīgi svarīgi definēt vērtības un rīkoties saskaņā ar tām.

Mūsu uzņēmumā vērtības ir noteiktas, un tās ir skaidri saprotamas ikvienam. Ja esmu aculiecinieks darbībām, kas ir pretrunā ar mūsu vērtībām, vienmēr varu atgādināt: “Klausies, tu zini, ka mēs cenšamies darīt lietas savādāk! Tas neatbilst mūsu vērtībām, kāpēc jūs to darāt? ” Tā ir savstarpēja vienošanās starp uzņēmumu un tā darbiniekiem, kad mēs apņemamies kopt, lolot, cienīt un dzīvot saskaņā ar savām vērtībām. Šāda vienošanās ir daudz dziļāka un būtiskāka nekā vienošanās, kas saukta par darba līgumu.

Ja vērtības ir patiesas un tās “dzīvo” ikvienas darbos, tad tās ir īstas. Lai vērtības strādātu un atdzīvotos ikdienas darbā, tām ir nepieciešami arī mazi ikdienas notikumi un instrumenti. Tomēr, ja vērtību integrēšana vai uzturēšana uzņēmumā rada lielas grūtības, tas liecina, ka nav noteiktas pareizās vērtības vai darbinieki tās nesaprot. Lai vērtības iedzīvinātu, tās ir jāizskaidro ikvienam darbiniekam, bet galvenais – uzņēmuma vadītājs ir galvenais uzņēmuma vērtību vēstnesis, kurš tās pamana, integrē uzņēmuma ikdienā, kā arī palīdz saviem darbiniekiem tās saskatīt.

“Olimpiskās zvaigznes”* ir lielisks rīks, ko izmantojam iekšējai saziņai un mūsu uzņēmuma vērtību stiprināšanai. Lietotne palīdz darbiniekiem saskatīt un atpazīt šīs vērtības savā personīgajā pieredzē dažādos ikdienas pasākumos. Tieši caur, it kā, ikdienišķiem, nelieliem darbiem un notikumiem mūsu vērtības arvien vairāk atdzīvojas. Sakot “paldies” vienkāršā un rotaļīgā veidā mēs izdzībojam uzņēmuma vērtības katru dienu. Mums bija svarīgi izmantot “Olimpiskās zvaigznes” kā instrumentu, lai pārliecinātos, ka visas piecas mūsu uzņēmuma vērtības ir atbilstošas un saprotamas. Pēc kāda laika analizējot datus, secinām, ka daļa no vērtībām atzinību sūtīšanā tiek izmantors ārkārtīgi bieži, tas liecinā, ka vērtības atbilst mūsu uzņēmumam un darba ikdienai, savukārt tādas vērtības kā godīgums un atbildība vēl ir jāskaidro, kā arī jāmin piemēri, lai novērstu neskaidrības.

“Olimpiskās zvaigznes” ir vienkāršs rīks, kas tiek izmantots, lai padarītu pamanāmākus mūsu ikdienas labos veikumus – visa mūsu kopīgā darba vērtību.

*Atzinību tehnoloģija PEERO, pielāgota SIA “Olimpiskais sporta centrs” vajadzībām.

Latest from Blog

Receive updates on new blogs