Seko
portal.peero.app

MSC Shared Service Center Rīga: Dāvanu veikals pārvērta atzinību par nozīmīgu un jēgpilnu pieredzi

MSC Mediterranean Shipping Company ir pasaules līderis konteineru pārvadājumu un loģistikas jomā, nozīmīgs tirgus spēlētājs Latvijā. MSC ģimeni veido vairāk nekā 200 000 ģimenes locekļu 155 valstīs. Ģimenes sajūta atspoguļo veidu, kā mēs veidojam, attīstām un pielietojam pozitīvas attiecības ar saviem klientiem. Mēs esam pārliecināti, ka attiecīgi personāla resursi ir mūsu komerciālo panākumu atslēga. MSC Shared Service Center Riga nodrošina attālinātu biznesa atbalstu MSC birojiem vairāk nekā 50 valstīs un piedāvā iespējas strādāt arvien augošā nozarē.

MSC Shared Service Center Riga personāla vadītāja Evelina Lesina dalījās pieredzē par to, kā Peero palīdz uzlabot komunikāciju starp darbiniekiem.

Kāpēc Peero?

Peero tika ieviests 2022. gada maijā, un šobrīd MSC Shared Service Center Riga izmanto Peero jau divus gadus. Evelīna stāsta, ka laikā kad darbinieki strādāja no mājām komunikācija un mijiedarbība bijusi diezgan sarežģīta. Darbinieku atzinība ir cilvēka pamatvajadzība. Kad darbinieki jutīsies novērtēti un atzīti par savu individuālo ieguldījumu, viņi būs vairāk saistīti ar savu darbu, komandu un organizāciju kopumā.

Darbinieku iesaiste:

“Mūsu Peero ceļojumā mēs veicinām saziņu, izmantojot dažādus kanālus, tostarp Ms Teams, pārdomāti izstrādātus e-pastus, komandu sanāksmes un mūsu ikmēneša biroja sanāksmes.” rezumē Evelīna.

Dāvanu izvēle:

Peero dāvanu veikals ir portāls, kurā uzkrātos punktus var apmainīt pret dažādām dāvanām. Dāvanu veikals pārvērta atzinības sūtīšanu par unikālu un nozīmīgu pieredzi, piedāvājot dažādas iespējas, sākot no uzņēmuma zīmola dāvanām līdz darbiniekiem pielāgotām balvām un dāvanu kartēm.

Kā Peero palīdzēja:

Kamēr pētījumi par Peero tiešo ietekmi uz organizāciju vēl nav veikti, MSC Shared Service Center Riga ir pieredzējis aktīvu komandu vadītāju un vadītāju līdzdalību. Platforma ir veiksmīgi veicinājusi komunikāciju un atgriezenisko saiti starp komandām divu gadu laikā.

Pievienotā vērtība:

Mūsuprāt, darbinieku atgriezeniskā saite un atzinības, sniedz sekojošus ieguvumus:

• Paaugstināta produktivitāte un iesaistīšanās
• Samazināta darbinieku mainība
• Lielāka darbinieku apmierinātība un darba prieks
• Uzlabota komandas kultūra
• Augstāka klientu lojalitāte un apmierinātība
• Paaugstināta kvalitatīvu darbinieku saglabāšana
• Samazināts stress un darba kavējumi

Secinājumi:

Peero palīdz uzlabot veidu, kā MSC Shared Service Center Riga apvieno un atzīst savus komandas biedrus. Peero ir rīks, kas veicina atzinības kultūru, padarot MSC ģimeni vēl tuvāku un vienotāku.

Latest from Blog

Receive updates on new blogs